Privacybeleid

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

BurgtMetaal kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van BurgtMetaal, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan BurgtMetaal verstrekt. BurgtMetaal kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

-  Uw voor- en achternaam

-  Uw adresgegevens

-  Uw telefoonnummer

-  Uw e-mailadres

- Uw IP-adres

WAAROM BURGTMETAAL GEGEVENS NODIG HEEFT

BurgtMetaal verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan BurgtMetaal uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG BURGTMETAAL GEGEVENS BEWAART

BurgtMetaal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

BurgtMetaal verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van BurgtMetaal worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. BurgtMetaal gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Burgtmetaal@solcon.nl. Burgt Metaal zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

BurgtMetaal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van BurgtMetaal maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door BurgtMetaal verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Jeanette van de Burgt op via Burgtmetaal@solcon.nl.

www.burgtmetaal.nl is een website van BurgtMetaal. BurgtMetaal is als volgt te bereiken:

Postadres: Lindenhof 17

Vestigingsadres: Barneveldsestraat 17b

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 63605740

Telefoon: 06 42 74 84 38 

E-mailadres: burgtmetaal@solcon.nl